पोखरा २२ चिसापानी- खाल्से- कुभिन्डे – माछापुच्छ्रे भ्यु प्वाइन्ट सडक अनुगमन जिसस कास्कीको सातौं जिल्ला सभा,११४ वटा बिकास आयोजना जिल्ला सभाबाट स्वीकृति सहित माग जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लास्थित पालिकाहरूको आर्थिक बर्ष २०७९/८०को बित्तिय सुशासन जोखिम मुल्यांकनको (FRA)को नतिजा सार्बजनिक जिसस कास्कीद्वारा क्षेत्र न. एक र तीनका योजनाको अनुगमन जिसस कास्कीमा कार्यालयहरूको अर्धबार्षिक समिक्षा ,अधुरा र रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गरौं – जिसस प्रमुख पौडेल जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिको प्रदेश भेला १२ बुदे घोषणा जारी गर्दै सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको बाल क्लबहरूसंग अन्तरसम्बाद सुचनाको हकको कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त – जि. स. स. कास्की प्रमुख पौडेल जि.स .स. कास्कीद्वारा पहिलो पटक जेष्ठ नागरिकका समस्या समाधानका लागि अन्तर सम्बाद महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि जिल्ला निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
जेष्ठ नागरिक अन्य ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला ५००।
विधवा महिला विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन । ५००।
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु १०००।
आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ३००।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १०००।
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका २००।गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
कालिका २०७२/७३ (वार्षिक) 222 124 20 34 1 142 9 7 2 2 25 28 डाउनलोड
कास्कीकोट २०७२/७३ (वार्षिक) 235 179 53 37 0 183 17 18 10 10 45 56 डाउनलोड
घाचोक २०७२/७३ (वार्षिक) 80 72 24 30 3 63 6 4 8 12 34 34 डाउनलोड
घान्द्रुक २०७२/७३ (वार्षिक) 196 209 32 38 12 105 10 13 7 13 85 67 डाउनलोड
चापाकोट २०७२/७३ (वार्षिक) 88 69 63 61 1 97 3 3 3 2 76 57 डाउनलोड
ढिकुरपोखरी २०७२/७३ (वार्षिक) 243 189 112 91 0 224 5 16 2 12 102 91 डाउनलोड
थुमाकोडा‌डा २०७२/७३ (वार्षीक) 140 108 72 47 9 98 3 12 4 6 48 40 डाउनलोड
थुम्की २०७२/७३ (वार्षीक) 150 118 27 33 6 102 3 4 7 10 43 34 डाउनलोड
दाङसिङ २०७२/७३ (वार्षिक) 140 114 37 23 1 94 3 7 3 9 91 74 डाउनलोड
देउराली २०७२/७३ (वार्षिक) 112 108 22 14 0 100 4 6 2 1 17 17 डाउनलोड
धम्पुस २०७२/७३ (वार्षिक) 92 70 84 75 2 63 1 2 5 3 114 69 डाउनलोड
धिताल २०७२/७३ (वार्षिक) 117 100 56 47 0 90 4 7 7 5 38 48 डाउनलोड
नामार्जुङ २०७२/७३ (वार्षीक) 82 75 7 6 0 33 3 0 0 1 9 21 डाउनलोड
पार्चे २०७२/७३ (वार्षिक) 118 131 43 44 1 110 6 3 3 3 71 58 डाउनलोड
पुरुनचाैर २०७२/७३ (वार्षिक) 154 93 17 21 0 97 3 5 4 6 22 26 डाउनलोड
भदौरेतमागी २०७२/७३ (वार्षीक) 145 121 56 65 4 103 10 8 1 5 138 94 डाउनलोड
भाचोक २०७२/७३ (वार्षिक) 69 57 14 15 0 61 1 5 1 1 20 24 डाउनलोड
माछापुच्छ्रे २०७२/७३ (वार्षिक) 81 88 12 17 12 58 10 11 8 11 19 21 डाउनलोड
माझठाना २०७२/७३ (वार्षिक) 142 95 25 21 0 140 4 6 4 5 12 34 डाउनलोड
माैजा २०७२/७३ (वार्षिक) 79 60 54 42 8 61 2 3 2 10 42 55 डाउनलोड
मिजुरेडा‌डा २०७२/७३ (वार्षिक) 129 123 60 55 6 148 6 5 5 6 68 62 डाउनलोड
रिभान २०७२/७३ (वार्षिक) 48 55 23 19 0 60 0 3 3 4 22 20 डाउनलोड
रुपाकोट २०७२/७३ (वार्षिक) 107 117 34 40 0 209 3 3 4 5 39 40 डाउनलोड
लाहाचोक २०७२/७३ (वार्षिक) 97 88 57 38 4 90 4 7 8 29 66 51 डाउनलोड
लुम्ले २०७२/७३ (वार्षिक) 108 149 51 64 3 152 6 7 6 6 69 85 डाउनलोड
ल्वाङघलेल २०७२/७३ (वार्षिक) 151 137 26 39 0 127 17 12 6 19 76 61 डाउनलोड
सल्यान २०७२/७३ (वार्षीक) 106 118 36 42 1 92 4 5 4 3 52 58 डाउनलोड
सार्दीखोला २०७२/७३ (वार्षीक) 96 114 29 33 2 117 9 10 8 15 38 27 डाउनलोड
सिद्द २०७२/७३ (वार्षीक) 152 109 26 18 0 78 2 2 4 6 35 40 डाउनलोड
सिल्दजुरे २०७२/७३ (वार्षीक) 119 102 55 51 0 100 6 8 4 5 66 46 डाउनलोड
सैमराङ २०७२/७३ (वार्षीक) 71 60 15 17 0 55 2 6 8 3 25 19 डाउनलोड
ह‌सपुर २०७२/७३ (वार्षिक) 177 163 33 22 7 118 8 5 0 11 67 36 डाउनलोड
Skip to toolbar