सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

0

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला समन्वय समिति, कास्की

सुचना अधिकारी

दुर्गा प्रसाद खनाल

९८५६०२५४०८

ठेगाना: पोखरा-७, कास्की

फोन: ०६१४६५०७४

ईमेल: ddckaski@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar